گروه بندی کالاها

اطلاعیه

شرکت پاکان بذر اصفهان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار میکند.
کارگاه روش های بهبود بذر
زمان: 19 آبان ماه 1395
مکان: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03133384333 (سرکار خانم مهندس تابع جماعت) تماس حاصل نمایید.


 

محصولات

بذر یونجه همدانی

خصوصیات رقم یونجه همدانی
0/0 تومان

بذر یونجه اصفهانی (رهنانی)

خصوصیات رقم یونجه اصفهانی
0/0 تومان

بذر یونجه رنجر

خصوصیات رقم یونجه رنجر
0/0 تومان

بذر یونجه یزدی

خصوصیات رقم یونجه یزدی
0/0 تومان

بذر یونجه بغدادی

خصوصیات بذر یونجه بغدادی
0/0 تومان

بذر یونجه نیک شهری

خصوصیات رقم یونجه نیک شهری
0/0 تومان

بذر یونجه بمی

خصویات یونجه بمی
0/0 تومان

بذر یونجه مائوپا

خصوصیات رقم یونجه مائوپا
0/0 تومان

بذر قره یونجه

خصوصیات رقم قره یونجه
0/0 تومان

تبلیغات