.

انتصاب آقای سید امیر حسین مدرس هاشمی

سه شنبه, 01 اُكتبر 2019

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس سیّد امیر حسین مدرس هاشمی

با سلام

نظر به توانائی و استعداد جنابعالی بعنوان یک کارشناس خبره در تولید بذور و همچنین خرید بذور داخلی و خارجی از این تاریخ جنابعالی بعنوان کارشناس فنی شرکت، در تولید بذور استاندارد و گواهی شده منصوب می شوید. همچنین مسئولیت خرید بذور خارجی و در پاره ای موارد بذور داخلی بعهده شما خواهد بود.امیدوارم در سایه خداوند منّان در وظایف جدید خود کماکان همانند سابق موفق باشد.

خواهشمند است ضمن برنامه ریزی همه جانبه و زمان بندی شده برای نیل به اهداف شرکت در این زمینه همه توان خود را مبذول دارید.

     ۱۳۹۸/۰۷/۰۹           

نظر خود را بنویسید