.

بذر آهار پا متوسط، پرپر، الوان، گل درشت

0/0

نام علمی: Zinnia elegans

نام های دیگر: zinnia,youth-and-old-age

زمان کاشت بذر آهار: کاشت بذر در اردیبهشت ماه در خزانه جهت نشاء گیری و انتقال نشاء در تیر ماه به زمین اصلی

فصل گلدهی آهار: خرداد تا اواخر پاییز

نیاز خاکی آهار: خاک لوم به خوبی زهکشی شده

نیاز نوری آهار: قرار گیری در معرض خورشید کامل

نیاز آبی آهار: متحمل نسبت به خشکسالی و کم آبی

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند