.

بذر تربچه چری بل گریفاتون فرانسه

0/0

نام علمی تربچه: Raphanus sativus

 

درصد خلوص بذر تربچه: ۹۹ درصد

 

قوه نامیه بذر تربچه: ۸۳ درصد

 

زمان کاشت تربچه: بهار تا اوسط پاییز

 

خاک مورد نیاز تربچه: مرطوب

 

نور مورد نیاز تربچه: نور زیاد

 

میزان بذر مصرفی تربچه در هر هکتار: ۱۲ تا ۲۵ کیلو گرم در هکتار

 

روش کاشت تربچه:

 

زمان کاشت تربچه فصل بهار تا اوسط پاییز بوده و روش کاشت آن نیز به صورت خطی می‌باشد. فاصله خطوط از یکدیگر ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر و فاصله ترپ‌ها از یکدیگر بر روی خطوط ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر می‌باشد. محل قرار گرفتن هر بذر در زیر خاک ۱ الی ۱٫۵ سانتیمتر می‌باشد. دانه‌های این گیاه را مستقیما در محل اصلی می‌کارند. مانندِ دیگر سبزیجات ، ترب به خاک غنی و زهکشی شده نیاز دارد. هنگامی که محلِ کاشت ترب‌ها را آماده می‌کنید، خاک را تا عمقِ ۳۰ سانتیمتری شخم بزنید و به آن کود تقویت کننده یا کمپوست اضافه نمایید. اطمینان حاصل کنید که تمامِ سنگ‌ها و موانع را تا آن عمق از خاک خارج نموده‌اید. در صورت امکان بذرها را پیش از کاشتن، به جهت افزایش قدرت جوانه زنی، ۱۲ الی ۲۴ ساعت قبل از کاشت در آب بخیسانید. خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه داشته و  پس از قوی شدن گیاه آبیاری محصول به دوبار در هفته (بصورت غرقابی) کاهش پیدا ‌کند.

تعداد بذر در هر گرم ۹۰ تا ۱۲۰ عدد

این نوع بذر برای تمامی ماه های سال قابل استفاده است

این رقم تربچه ای از نوع گرد و کوجک تولید می کند.

حالت برگ های این نوع تربچه به صورت قائم و نیمه قائم است.

رنگ پوست این نوع تربچه قرمز و رنگ گوشت آن سفید میباشد