.

بذر ترب سفید پاکان بذر

فروش بذر ترب سفید پاکان بذر
0/0

فصل کاشت ترب: بهار ، تابستان

ابعاد بسته بندی بذر ترب: 13 × 17 سانتی متر

وزن بسته بندی بذر ترب: 17 گرم

قوه نامیه بذر ترب: 85 درصد

خلوص بذر ترب: 97 درصد

مقدار فضای پیشنهادی برای کشت ترب: 8 - 6 متر مربع

عمق لازم برای کاشت بذر ترب: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند