.

بذر خیار بیت آلفا روزن سیدز

0/0

درصد خلوص بذر خیار بیت آلفا روزن سیدز: ۹۹ درصد

درصد قوه نامیه بذر خیار بیت آلفا روزن سیدز: ۸۵ درصد

مبدا تولید بذر خیار بیت آلفا روزن سیدز: کشور ایتالیا

شرکت تولید کننده: روزن سیدز (Rossen Seeds B.V)

کشور تولد کننده: هلند

بذر خیار بیت آلفا محصول شرکت روزن سیدز هلند بوده و از ارقام زودرس باطول دوره رشد ۴۵ روز و مناسب جهت کشت در فضای باز است است. طول میوه این نوع از خیار حدود ۱۶ تا ۱۸ سانتی متر است. مدت زمان برداشت از زمان کاشت حدودا ۴۵ روز میباشد.

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند