.

بذر شبدر قرمز

0/0

نام علمی شبدر قرمز: Trifolium pratense

درصد خلوص بذرشبدرقرمز: ۹۹ درصد

درصد قوه نامیه بذرشبدرقرمز: ۸۵ درصد

وزن هزار دانه شبدر قرمز: ۱/۵ گرم

شبدر قرمز گیاهی است علفی و چند ساله که در مناطق معتدله کره زمین می روید. در شرایط مساعد این گیاه هفت ساله است ولی در آب و هوای گرم فقط دو سال عمر می کند. ارتفاع شبدر قرمز بسیار کم است و بیشتر از 15 سانتی متر نمی شود. برگهای آن بیضی شکل و دراز و دارای سه برگچه است و بهمین علت در قرون وسطی مورد احترام مسیحیان بوده زیرا آنرا سمبل خداوند ، مسیح و روح القدس می دانستند. این گیاه از نظر داشتن مواد مغذی برای علوفه حیوانات بکار می رود .