.

بذر شلغم گریفاتون فرانسه

0/0

نام رقم: شلغم پرپل تاپ وایت گلوب 

زمان برداشت محصول شلغم گریفاتون فرانسه: ۶۰-۵۵ روز

نوع بسته بندی بذر  شلغم گریفاتون فرانسه: قوطی ۵۰۰ گرمی

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند