.

بذر علف مار

0/0

نام علمی گیاه علف مار: Capparis spinosa

درصد خلوص بذر علف مار: ۹۸  درصد

درصد قوه نامیه بذر علف مار: ۸۰ درصد

وزن هزار دانه بذر علف مار: ۲/۳ گرم

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند