.

بذر قره داغ

0/0

نام علمی قره داغ: Nitraria schoberi 

درصدخلوص بذر قره داغ: ۷۰ درصد

درصد قوه نامیه بذر قره داغ: ۷۰ درصد

وزن هزاردانه قره داغ: ۷۰ گرم

قره داغ گیاهی درختچه ای کوتاه قد به ارتفاع تا ۵۰ سانتی متر با انشعابات زیاد خاردار است. برگ ها کوچک و خطی تا قاشقی شکل باریک و نوک تیز به طول ۲۵ تا ۴۰ میلی متر و عرض ۲ میلی متر هستند. گل هایی کوچک به رنگ سبز مایل به سفید دارد. میوه های رسیده دارای دانه های ریز تخم مرغی شکل هستند. در ایران در ارتفاعات شمال غربی می‌روید.

اين گياه از خانواده زيگوفيلاسه (قيچ) ميباشد و به صورت خاردار و بوته قد بلند در شمال غربي كوير ميقان ديده ميشودو اينگونه به صورت چوبي، داراي برگهاي ريز و گوشتي است . قرهداغ از معدود گياهاني بوده كه ميتواند دماي حداقل (۲۸-) و حداكثر ۴۴ درجه يعني محدوده ۷۲ درجه را تحمل ميكند. در پراكنش اين گياه بافت خاك وعمق آبهاي زيرزميني بسيار ؤم ثر است و در نقاطي كه آبهاي زيرزميني در عمق ۰/۵ تا ۲ مترياند، اينگونه به خوبي ميرويد . براساس اطلاعات محلي از افراد منطقه در گذشته از ميوه آن در صنعت رنگرزي استفاده شده است. دانههاي غذائي قره داغ با ارزش غذايي خوب مورد توجه دامها و حيوانات وحشي (خرگوش، موش) ميباشد و گوسفندان و بزها در اواخر فصل رشد علاقه زيادي به برگ و شاخه هاي جوان اين گونه دارند. اين گياه در مقايسه با گياهان شورروي از برتري خاصي برخوردار است، زيرا علاوه بر تحمل شوري در خاكهاي ماسه اي روان نيز رشد ميكند