.

بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز

0/0

درصد خلوص بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: ۹۹ درصد

درصد قوه نامیه بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: ۸۵ درصد

کشور تولید کننده بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: هلند

مبدا تولید بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: ایالات متحده آمریکا

مشخصات بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز

بذر هندوانه کریمسون سوییت محصول شرکت روزن سیدز هلند است و از نوع گرد میباشد. میانگین وزن میوه حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلو بود و این محصول نسبت به بیماری آنتراکنوز و پژمردگی فوزاریومی مقاوم میباشد. مدت زمان مورد نیاز جهت برداشت محصول از زمان کاشت بذر حدودا ۸۵ روز است.

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند