.

بذر هویج رکسوان بازگشتی

0/0

 هویج گیاهی علفی دو ساله و محصول فصل سرد و گیاهی روز کوتاه و دارای تولید مثل جنسی و خودگشن (در مواردی دگر گشنی) بوده و از نظر جوانه زنی برون جوانه زنی دارد.

گیاه هویج دارای ریشه عمودی، ضخیم در ریشه اصلی عمیق و ریشه های فرعی اندک است. تشکیل برگ روزت در سال اوّل و دارای برگها، متناوب  دندانه دندانه است. ساقه هویج بی کرک و ارتفاع ساقه این گیاه ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر در سال اول کوتاه و در سال دوم طویل می شود. گل های هویج هرمافرودیت و به رنگ سفید و ریز بوده و دارای ۵ گلبرگ، ۵ پرچم و مادگی و ۵ برچه و گل آذین چتری که از داخل غلاف از راس خارج می شود.

گلهای گیاه هویج از سفید تا صورتی دیده می شود. 

ارقام هویج: از نظر رنگ قرمز، بنفش، نارنجی و زرد و از نظر شکل مخروطی  توپ گلفی و استوانه ای است و ارقام هیبرید و غیر هیبرید در آن وجود دارد.

 طبقه بندی انواع هویج از نظر طول دوره رویش، زود رس، میان رس و دیرس است. هویج های زود رس بین ۲ تا ۳ ماه ، هویج های میان رس و متوسط بین ۳ تا ۴ ماه و هویج های دیررس (پاییز) بین ۵ تا ۶ ماه طول دوره رویش دارند. 

مشخصات هویج رکسوان

۱- نوع هویج: متوسط رس: بین ۹۵ تا ۱۲۰ روز قابل برداشت است.  

۲- طول میوه: ۱۷ تا ۲۲ سانتی متر. 

۳- دارای میوه به رنگ نارنجی پر رنگ.

۴- میوه صاف دارای گره بسیار کم.

۵- تناژ دهی بالا، از ۶۵ تن تا ۹۰ تن در هکتار.

نوع بسته بندی بذر: قوطی ۴۰۰ گرمی 

فاکتورهای موثر بر رنگ هویج: 

۱- کاهش رنگ با مصرف آب بیش از اندازه. 

۲- کاهش رنگ هویج در دمای بالا و پایین تر از اپتیمم. 

۳- کاهش رنگ با کاهش تعداد ساعات آب دهی. 

۴- کاهش رنگ هویج با استفاده از کود دامی تازه. 

۵- افزایش رنگ هویج در خاک شنی و مرغوب. 

عواملی که سبب چند شاخه ای شدن و بد شکل شدن هویج می شود: 

۱- خاک سنگین و یا خاک دارای سنگریزه. 

۲- تنش های رطوبتی. 

۳- یخ زدگی هویج. 

۴- استفاده از کود دامی تازه. 

۵- دمای بالا. 

۶- استفاده بیش از حد از کودهای ازته. 

خاک مناسب کاشت هویج

خاک مناسب برای کاشت هویج لومی شنی و عمیق با زهکش مناسب با اسیدیته ۶ الی ۷ می باشد. برای کاشت هویج استفاده از کود دامی پوسیده شده بسیار مهم است. 

۱- در آماده سازی زمین شخم ۳۰ سانتی متر و استفاده از علف کش (ترفلان) قبل از کاشت توصیه میگردد. 

۲- در ارقام زود رس فاصله بین بوته ۲ تا ۳ سانتی متر و فاصله بین ردیف ۲۵ سانتی متر، در ارقام متوسط رس فاصله بین بوته ۳ تا ۴ سانتی متر و فاصله بین ردیف ۳۰ سانتی متر توصیه میشود. در ارقام دیر رس فاصله بین بوته ۴ تا ۵ سانتی متر و فاصله بین ردیف ۳۵ سانتی متر پیشنهاد میگردد. 

۳- استفاده از کمپوست، کود جلبکی، کود دامی پوسیده ، کودهای حاوی ضایعات چای و فرو بردن کود در عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متر مناسب است. 

۴- بذر هویج کوچک و به رنگ های خاکستری و سبز معطر است شکل بذر محدب و دارای خار است. برای کاشت هویج بذرها را به هم می مالند تا خارها از بین برود. 

۵- عمق کاشت مناسب برای کشت بذر هویج ۱ تا ۲ سانتی متر و میزان بذر هویج مورد نیاز برای هر هکتار ۳ تا ۵ کیلوگرم پیشنهاد میگردد. 

۶- هویج زود رس را در مناطق گرم در پاییز و زمستان می کارند و در بهار و تابستان به بازار عرصه می نمایند. 

۷- هویج دیر رس را درمناطق سرد سیر و در بهار می کارند و در پاییز و زمستان به بازار عرصه می نمایند. 

نکاتی در مورد کاشت هویج: 

بذر هویج و تربچه را می توان با هم کاشت زیرا زمان برداشت تربچه با زمان سبز شدن هویج با هم است و می توان از یک زمین دو محصول گرفت.  

بذور هویج بایستی با قارچ کش تیرام ضد عفونی شود.  

جوانه زنی بذر ۶ تا ۱۲ روز طول می کشد . دمای خاک برای جوانه زنی ۲۱/۵ سانتی گراد و دمای بالا در دوره جوانه زنی بذر را دچار مشکل می کند. 

کود مورد نیاز برای کاشت هویج: برای یک هکتار هویج ۱۵۰ کیلو کود ازته، ۱۰۰ کیلو فسفات و  ۲۵۰ کیلو پتاس توصیه می شود. 

آفات و بیماریهای هویج: 

شپش هویج: محل خسارت یک سوم بالای ریشه. 

روش مبارزه : استفاده از سم پریموس در اواسط تابستان. 

مگس هویج: محل خسارت دو سوم پائین ریشه 

روش مبارزه: استفاده از سم متیل پریمیفوس در اواسط تابستان و یا استفاده  ازگونه های مقاوم.

 

کرم هویج:

محل خسارت: بذرهای در حال جوانه زنی و ریشه در تمام سال

کنترل: در صورت مشاهده آفت استفاده از سم پریمیفوس 

پوسیدگی سیاه هویج: 

پوسیدگی ها درساقه و ریشه ظاهر می شود. 

مبارزه : جمع آوری نقاط الوده و بذر گیری از بوته های سالم. 

 پوسیدگی نرم باکتریائی: 

علائم: هویج هایی که در دمای بالای نگهداری می شود خسارت می بیند. 

مبارزه: نگهداری در انبار دردمای صفر و رطوبت کمتر از ۹۰٪ ضد عفونی انبار و جعبه ها با فرمالین یا سولفات مس.

 نماتد مولد  غده و ریشه: ظهور غده هائی به قطر یک میلی متر تا دو سانتی روی ریشه. 

مبارزه: تناوب زراعی 

مبارزه شیمیایی استفاده از متیل بروماید و اتیلن دی بروماید 

استفاده از ارقام مقاوم 

برداشت هویج:

برای برداشت باید بستر را با آب خیساند و خاکهای اطراف ریشه را کنار زده شود. اگر هویج با شاخ و برگ برداشت شود دسته ای گفته می شود و اگر هویج بدون شاخ و برگ برداشت شود کپه ای گفته می شود. 

نگهداری پس از برداشت هویج:

قبل از نگهداری در انبار، انبار را با محلول ۲ درصدی سولفات مس تمیز می کنند. شستشوی هویج ها و سپس قرار دادن در کیسه های پلاستیکی.

هویج را در انبار در دمای صفر درجه و رطوبت نسبی ۹۵٪ بمدت ۴ تا ۶ ماه می توان نگهداری کرد. 

 هویج را باید دور از سیب زمینی، سیب و گلابی که اتیلن تولید می کند نگهداری کرد. 

هویج نیاز آبی بالا دارد و در مناطق معتدل  ۲۰۰تا ۶۰۰ متر مکعب و در مناطق گرم ۹۰۰ متر مکعب در هفته نیاز دارد یعنی اگر در مجموع یک هویج سه ماه در زمین باشد و ۱۲ مرحله آبیاری بخواهد و هر مرحله ۵۰۰ متر مکعب آب مصرف شود ۶۰۰۰ متر مکعب  درهر هکتار مصرف آب هویج خواهد بود.