.

بذر پیاز زرد سوییت اسپانیش

0/0

فروش ویژه بذر پیاز زرد
نام رقم: سوییت اسپانیش
طول روز: روز بلند شش ماهه
درصد خلوص بذر پیاز زرد سوییت اسپانیش: ۹۹/۹ درصد
درصد قوه نامیه بذر پیاز زرد سوییت اسپانیش: ۸۹ درصد
نوع بسته بندی بذر پیاز زرد سوییت اسپانیش: قوطی ۵۰۰ گرمی
عکس از محصول پیاز زرد سوییت اسپانیش گرفته شده است

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند