.

فرم ثبت نام

راهنمای ثبت نام شرکت کننده گرامی از اینکه قصد شرکت در اولین کارگاه روش های بهبود بذر را دارید از شما سپاسگذاریم. لطفا به منظور ثبت نام مرااحل زیر را انجام دهید: 1) جهت ثبت نام در کارگاه ابتدا از منوی بالای سایت در بخش حساب کاربری من ثبت نام کنید. 2) پس از ثبت نام در بخش حساب کاربری من، از منوی بالای سایت وارد بخش فرم ثبت نام درکارگاه شوید. 3) ابتدا نوع ثبت نام خود را از جدول زیر انتخاب نمایید. 4) فرم ثبت نام را تکمیل نمایید 5) هزینه ثبت نام در کارگاه را طبق جدول زیر به شماره کارت 6274881112797070 یا شماره حساب 0200508966609 نزد بانک کار آفرین به نام سید مجتبی مدرس هاشمی واریز نمایید. 6) تصویر فیش واریزی را در بخش انتهایی فرم ثبت نام بارگذاری نمایید. 7) در صورتی که دانشجو میباشید تصویر کارت دانشجویی خود را در بخش انتهایی فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2400000/0