.

معرفی گیاه سورگوم

چهارشنبه, 02 ژوئن 2021

Virginia farmers turning to sorghum to save money - The Virginian-Pilot

سورگم(ذرت خوشه ای)  Sorghum

انواع سورگوم:

 ارقام دانه ای و علوفه ای، علوفه ای مانند اسپید فید و پگاه، دانه ای مانند.

مصارف سورگوم:

مصرف انسان  (آرد بدون گلوتن). غذا، نان و بیسکویت و کیک، نوشابه و علوفه برای دام وطیور.

تعداد بوته سورگوم در هکتار:

از 80000 تا 100000 عدد و20 تا 25 کیلو بذر در هکتار.

میزان آب مصرفی سورگوم:

بسته به تبخیر و تعرق امّا متوسط 8500 تا 9000 متر مکعب در هکتار(45% کمتر از ذرت).

عملکرد سورگوم در هکتار:

دانه 6 تا 10 تن متغیر است.

خصوصیات بذر مناسب سورگوم:

خلوص بالا، قوه نامیه خوب، کیفیت و کمّیّت علوفه، یکنواختی در کشت (خلوص ژنتیکی بالا) ، ضد عفونی شده با سموم قارچ کش.

نظر خود را بنویسید