.

پیاز زعفران

0/0

گياه شناسي زعفران:

زعفران بانام علمي Crocus sativus گياهي تك ل‍‍‍‍‍‍په اي ازخانواده زنبقیان ميباشد كه دوره رشد و نمو اين گياه به لحاظ گياه شناسي يكساله ولي از نظر زراعي به عنوان يك محصول چند ساله كشت مي شود. زعفران از دسته گياهان تريپلوئيد ميباشد و بذر توليد نميكند و تكثير آن از طريق كورم (پياز تو پر) صورت ميگيرد.

عوامل محيطي موثر بر کاشت زعفران:

زعفران گياهي ميباشد نيمه گرمسيري كه در مناطقي كه داراي زمستانهاي ملايم و تابستانهاي گرم و خشك هستند رشد مناسبتري دارد . اين گياه نسبت به خشكي و كم آبي مقاوم و به جز گلها همه اندام زير زميني گياه نسبت به سرماي سخت مقاوت خوبي نشان مي دهد. زعفران در فصل تابستان تا دماي 40 درجه و در زمستان تا دماي منهاي 17 درجه را تحمل ميكند .خاك مناسب كشت زعفران لومي شني ميباشد كه درصد مناسبي ماده آلي برخوردار باشد و همچنين داراي زهكش مناسب باشد .

تركيبات شيميايي زعفران:

اصلي ترين تركيبات زعفران را سافرانال كه مربوط به اسانس زعفران، كروسين كه ماده رنگ دهنده زعفران و پيكروكروسين كه مربوط به طعم تلخ زعفران ميباشد تشكيل داده اند.

دستور العمل زراعت زعفران:

مهمترين عوامل در بالا بردن عملكرد مزارع زعفران و توليد محصول اقتصادي شامل تراكم كشت ،مديريت آبياري و تغذيه و وزن مناسب پياز زعفران ميباشد .

1- آماده سازي زمين قبل از كشت از اهميت بالايي برخوردار بوده به شكلي كه يك يا دو نوبت شخم عميق به همراه 40 تا 60 تن كود دامي گاوي پوسيده توصيه ميشود.

2- در صورتي كه ماده آلي خاك كم باشد براي حاصلخيزي زمين از كود هاي آلي استفاده ميشود كه به طور ميانگين هر 45 تن كود دامي پوسيده  يك درصد ماده آلي خاك را بالا ميبرد .

3- روش مناسب و استاندارد كشت به صورت كرتي و رديفي (دانه تسبيحي) ميباشد كه در اين روش فاصله بين رديف ها 20 تا 25 سانتي متر و فاصله بين پيازها در روي رديف 5 سانتي متر از يكديگر و رو به بالا گذاشته مي شود. تراكم مناسب در اين روش با رعايت وزن مناسب پياز حدود 80 بوته در متر مربع و 7 تا 8 تن پياز در هكتار ميباشد. عمق مناسب كشت 15 تا 20 سانتي متر ميباشد .

4- زمان آبياري مزرعه زعفران از اواسط مهر ماه تا اواخر ارديبهشت ماه و به فاصله 20 تا 30 روز و باتوجه به بافت خاك و بارندگي هاي منطقه ميباشد و در طول دوره رشد 5 تا 6 نوبت توصيه ميگردد.

5- مديريت تغذيه در مزارع زعفران بسيار فني ميباشد و با توجه به نياز گياه و در زمان مناسب ميبايست انجام پذيرد. علاوه بر استفاده مناسب و كافي از مواد آلي در زمان قبل از كشت هر سال بعد از برداشت گل و در زمان اولین آبیاری 100 كيلو كود اوره در هكتار و چند نوبت محلول پاشي (تغذيه برگي ) از اسفند ماه توصيه ميشود.

كاشت زعفران در گلدان:

براي كشت زعفران در گلدان لازم است بعد از انتخاب گلدان مناسب (ترجيحاً سفالي) نسبت مناسبي از خاك باغچه به همراه كود دامي پوسيده يا ورمي كمپوست تهيه ومخلوط گردد .

در تهيه گلدان به اين نكته توجه شود كه عمق خاك گلدان به نحوي باشد كه حدود 10 تا 15 سانتي متر زير پياز هاي كاشته شده جهت رشد ريشه خاك مناسب وجود داشته باشد و وجود زهكش در ته گلدان نيز الزامي ميباشد. پيازهاي زعفران را روي خاك رو به بالا روي خاك گذاشته وحدود 15 تا 20 سانتي متر روي پيازها را با خاك مي پوشانيم ، در گلدان هاي كوچك ميتوان دو تا سه پياز را كنار هم قرار داده و در گلدانهاي بزرگ به صورت رديفي ودانه تسبيحي ( تك تك ) پيازها را با فاصله سه تا پنج سانتي متر از يكديگر قرار دهيم .

در صورتي كه در اواخر بهار و تابستان نسبت به كشت پياز زعفران اقدام كنيم نياز به آبياري تا اوايل پاييز نيست و در صورت كشت پاييزه از حدود 15 مهر ماه اولين نوبت آبياري پيش از گلدهي شروع ميشود. در كشت گلداني زعفران در طول دوره رشد گياه پيش از گلدهي و پس از گلدهي فواصل آبياري نسبت به محيط مزرعه نزديك تر وحدود هفت تا ده روز ميباشد.

مزیت های پیاز زعفران پاکان بذر اصفهان

1) سازگاری محیطی و اقلیمی با مناطق مختلف.

2) بالاتر بودن کیفیت پیاز زعفران نسبت به واریته های غیر بومی.

3) عاری بودن پیازها از قارچ و باکتری.

4) عاری بودن پیازها از مواد خارجی و گل و لای و زوائد دیگر.

5) سایز بندی مناسب مطابق نظر مشتریان (توسط دستگاه سید سایز).

6) مشاوره تخصصی در مورد کشت و داشت و برداشت.