.

پیاز موسیر

فروش پیازچه موسیر
0/0

گياه شناسي  موسیر:

با نام علمي Allium hirtifolium نام يك گونه از سرده سير و تيره الياسه است . موسير به صورت طبيعي و خودرو در مناطق مرتفع با اقليم سرد رشد ميكند . موسير دوره رشد نسبتا كوتاهي دارد و در اوايل اسفند و بهار اندام رويشي آن ظاهر ميشود .

گياه از پياز خود براي رشد اوليه استفاده كرده و همزمان با رشد خود و استفاده از ذخاير پياز قبلي پياز جديدي بوجود مي آورد و همچنين تعدادي پيازچه در اطراف پياز اصلي بوجود مي آورد .

نياز هاي اكولوژيك موسير:

در ارتفاعات بالاي 1800 متر و بيشتر در شيبهاي جنوبي ميرويد وبا بارندگي بيشتر از 450 ميلي متر امكان كشت ديم وجود دارد .موسير در بافت خاكهاي سبك تا متوسط و غني از عناصر ومواد آلي بهترين محصول را ميدهد .

موارد مصرف موسیر:

درصنايع غذايي وادويه اي به عنوان طعم دهنده و مصلح لبنيات به صورت پودر خشك ، ترشي و... مصرف ميشود .

تاريخ و روش كاشت موسیر:

 

اندام تكثيري : بذر و پيازچه دختري

بذر مورد نياز : 20 كيلو در هكتار

پيازچه مورد نياز : 3 تا 6 تن در هكتار

بهترين زمان كاشت موسير اواسط مهر تا اواخر بهمن ميباشد . در صورت كشت پياز ظرف مدت يك يا دو سال بسته به اندازه پياز كشت شده قابل برداشت ودر صورت كشت بذر 5 تا 7 سال بعد امكان برداشت مي باشد .

نكته : بذر كاري هر چند هزينه اوليه كمتري دارد ولي به علت مشكلاتي مانند استرا تيفيكاسيون (سرمادهي ) ، كند بودن رشد بذر و طولاني شدن دوره رويش كمتر قابل توصيه و تكثير از طريق كشت پياز مرسوم مي باشد .

كشت پياز موسير به دو روش كرتي وجوي پشته امكان پذير است .در صورت استفاده از پياز هاي ريز (ناخني يا فندقي) 3 تا4 تن پياز و در صورت استفاده از پياز گردويي هفت تا هشت تن پياز مورد نياز ميباشد .پياز موسير در عمق 10 تال 15 سانتي متر و بر روي رديفهايي با فاصله 30 تا 50 و برروي رديف 10 تا 15 سانتي متر كشت ميشود .

آبياري و تغذيه موسیر:

بعد از كشت درپاييز يك يا دونوبت آبياري انجام و با ظاهر شدن برگها در اواخر بهمن و اوايل اسفند دور آبياري منظم 7 تا 10 روز و با توجه به ميزان بارش منطقه صورت مي گيرد.

قبل از كشت موسير با توجه به بافت خاك بين 40 تا 80 تن كود دامي گاوي  پوسيده وضد عفوني شده در هكتار  ، 150تا 200 كيلو كود فسفاته و حدود 200 كيلو كود پتاسه ، 50 كيلو كود ازته و 100 كيلو گوگرد توصيه ميشود.

زمان برداشت موسیر:

با شروع زرد شدن برگهاي موسير و وقتي كه يك سوم طول برگها زرد شد آبياري قطع مي شود . زمان مناسب برداشت بعد زرد شدن كامل برگها وخشك شدن بوته ها ميباشد ، زماني كه بافت غده ها از حالت خميري خارج شده و سفت باشد آماده برداشت ميباشد .

مزیت پیازهای موسیرپاکان بذر اصفهان

1) بالاتر بودن کیفیت پیاز موسیر نسبت به واریته های دیگر.

2) عاری بودن پیازها از قارچ و باکتری.

3) ضدعفونی پیازها با قارچ  کش مخصوص.

4) عاری بودن پیازها از مواد خارجی وگل و لای.

5) بسته بندی مناسب مطابق نظر مشتریان با کیفیت بسیار مطلوب.

6) سایز بندی مناسب پیازهای موسیر جهت کشت( ناخنی،فندقی، تخم مرغی و غیره).

7) مشاوره تخصصی در مورد کشت، داشت، برداشت موسیر.

8) ارائه بذور مناسب با خلوص 99% و قوه نامیه 80% به بالا که توسط دستگاه کالر سورتر و لیزری سورت شده است.

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند