.

کتاب خارشتر

يكشنبه, 19 ژانويه 2020

با توجه به کمبود علوفه و اهتمام وزارت جهاد کشاورزی برای تامین علوفه در مناطق خشک و زمین هایی با خاک  کلاس ۳ این کتاب توانایی های خارشتر را در این مورد و موارد دیگر بدون تعصب و یک جانبه نگری مورد  بررسی قرار داده است.

برای تهیه این کتاب میتوانید با شرکت پاکان بذر اصفهان تماس حاصل نمایید.

کتاب خارشتر

نظر خود را بنویسید