.

اخبار

جلد اول کتاب اطلس بذر گیاهی ایران منتشر شد
نام علمی گیاه : Arctium lappa
بذر گیاهان دارویی کم یاب موجود شد
میزان میانگین بارندگی چگونه اندازه گیری میشود؟
چهارشنبه, 17 نوامبر 2021
مشتریان عزیز بذر پلت شده آویشن شیرازی را با رنگ زرد و در بسته بندیهای استاندارد باقوه نامیه 85% وخلوص100% از پاکان بذر اصفهان درخواست نمائید.
قابل توجه دست اندر کاران و پیمانکاران منابع طبیعی و آبخیرداری کشور
لیست نمونه های بذور گیاهان داروئی اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که توسط شرکت پاکان بذر اصفهان عرضه میگردد
چهارشنبه, 02 ژوئن 2021
معرفی گیاه سورگوم و روش کشت آن در ایران
چهارشنبه, 02 ژوئن 2021
معرفی و اهمیت کشت گیاه ذرت در ایران